Ansök

För bakteriell vaginos

 

Vad är VagiVital VS Pro?

VagiVital VS-Pro är en patenterad svensk metod för gynekologer, obstetriker och barnmorskor som vill utvärdera kvinnor med vaginala symptom för att utesluta bakteriell vaginos. Avläsningen kan göras inom 30 sek, vilket gör den väldigt praktiskt att använda både på ungdomsmottagningar och kliniker. VagiVital VS Pro består av en vaginal pinne, belagd med en innovativ patentskyddad polymer, som innehåller den kolorimetriska pH-indikatorn Nitrazine Yellow. När polymeren, som är gul före användning, kommer i kontakt med vätskor med förhöjd pH nivå, observerar användaren blå eller grön fläck på den gula indikatorn. Det som gör att sensitiviteten är mycket högre än rena pH test är att VagiVital VS Pro också tar hänsyn till den buffrande förmågan i flytningarna.

 

Fakta – bakteriell vaginos

• Drabbar cirka 30 procent av alla kvinnor – många har återkommande BV

• Illaluktande, rikliga, vattentunna och grågula flytningar

• Ibland sveda och klåda

• Ökad risk för graviditetskomplikationer, endometrit efter förlossning samt ökad risk för komplikationer vid abort eller spiralinsättning

• Ökar risken att drabbas av sexuellt överförbara infektioner

 

VagiVital VS Pro – så fungerar det

• Vaginal swab

• Toppen impregnerad med pH känsligt polymer-matrix innehållande nitrazinindikator

• Toppen ändrar färg från gul till grön/blå i kontakt med flytning med förhöjt pH eller låg buffrande kapacitet

• Lätt att läsa av inom 30 sek för vårdgivare respektive patient

Logga in