Ansök

Tjänster

Utvecklingen av våra produkter bottnar i ett mångårigt samarbete med gynekologer, obstetriker, kirurger, innovationscentrum och uppfinnare i Sverige och Europa. Med utgångspunkt i de unika insikter vi skaffar oss, utvecklar vi regelbundet nya innovationer för en bättre hälsovård.

Legotillverkning

Vår produktion består till största delen av egna produkter, men vi utför också legotillverkning av andra sjukvårdsinstrument för ett flertal aktörer som lagt hela, eller delar av sin produktion hos oss.

Vår produktion består till största delen av egna produkter, men vi utför också legotillverkning av andra sjukvårdsinstrument för ett flertal aktörer som lagt hela, eller delar av sin produktion hos oss.
Produktionen består av toppmoderna helelektriska maskiner med robot vid varje maskin.

Formsprutning

Hos oss finner du en modern och automatiserad tillverkning av medicintekniska instrument.

Produktionen består av toppmoderna helelektriska maskiner med robot vid varje maskin. Personalen har lång och gedigen erfarenhet inom formsprutning i plast.

Produktionslokalen har högt till tak, är ljus och behaglig att arbeta i. Vi arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Montering i renrum

Idag har vi ett renrum där produkter monteras inför sterilisering. Renrummet är klassat enligt ISO klass 8. All produktion har HEPA-ventilerad luft och renrummet har slussar för in- och utforsling av gods, samt personalslussar. Alla sterila produkter som Cetro Medical tillverkar steriliseras genom eget steriliseringskoncept med Etylenoxid.

Våra kunder värdesätter kompetens där tillverkning sker i kontrollerade former, med miljön i fokus och där endast kvalitetsprodukter får lämna fabriken.

Alla sterila produkter som Cetro Medical tillverkar steriliseras genom eget steriliseringskoncept med Etylenoxid.

Sterilisering

Vi har under ett antal år steriliserat flera utav våra produkter med EtO (Etylenoxid). Hos vår leverantör idag, Rose GmbH, har vi validerat vår egen steriliseringscykel för vårt ”Mixed Load Concept” vilket betyder att sedan hösten 2016 erbjuder vi EtO-kontraktssterilisering för nordiska företag till en rimlig kostnad.

Konceptet innebär att kunden betalar en mindre anslutningsavgift och får därmed del av den kompletta valideringen. Därefter sker debitering per pall.

Kontakta oss för bedömning om er produkt kan steriliseras i vår cykel.

Förpackningstester

I samband med sterilisering krävs även att åldringsstudier har gjorts på primärförpackningen av sterila produkter. Detta för att bestämma hur länge förpackningen kan bibehålla steriliteten.

Restgasmätning

Efter första steriliseringen ska en Restgasmätning göras för att utvärdera mängden gas som finns kvar på produkten vid leverans till slutkund. Detta görs enligt standarden ISO 10993-7.

Mikrobiologi

Vi kan hjälpa er med frågor gällande mikrobiologi samt relaterade tester.

Logga in