Ansök
NEO

Neonatal

I neonatalvården är barnen ofta små och sköra. De behöver helt enkelt lite mer hjälp från barnmorskor och sjukvårdspersonal i början av livet. Här hittar du produkter och hjälpmedel med fokus på situationsanpassad design och maximalt vårdresultat.

Logga in