Ansök

Nu har vi förbättrat vårt Gynbordsskydd CETRO® Cover. 

Tydligare gradering och ett bättre format så att det skyddar mer. CETRO® Cover är ett mycket uppskattat hjälpmedel för barnmorskor. Det är en uppsamlingspåse som används vid förlossning och även vid gyn-operation. Skyddet läggs först på ett gynbord/säng och sen drar man den översta delen på skyddet nedåt för att en påse ska bildas. Påsen är graderad för uppskattning av mängd amniovätska, blod eller annan kroppsvätska. Du slipper få all vätska på golvet och skyddar även kläderna.

Logga in