Dekorativ bild. Kvinnlig farmaceut i labbrock använder digital surfplatta i förråd.
En databas med vägledningar från Läkemedelsverket ger läkare tillgång till opartisk information.

Som en del i det kontinuerliga arbetet för att förbättra vårdprocesser, satsar Läkemedelsverket på ett AI-system för svensk sjukvård. Med stöd från EU-kommissionen ska systemet hjälpa läkare att fatta beslut om läkemedelsbehandling. Målet är att snabbt identifiera relevant information om läkemedelsanvändning för att förbättra kliniska beslut.

Veronica Arthurson, direktör på Läkemedelsverket, har i intervjuer betonat svårigheten för vårdpersonal att få tillgång till uppdaterad information. Det nya AI-systemet ska därför innehålla riktlinjer från Läkemedelsverket och kan utökas till att omfatta all svensk officiell vägledning för kliniska beslut. Förhoppningen är att systemet också ska kunna kombinera data från elektroniska patientjournaler med ett flertal databaser, för att ge läkare beslutsrekommendationer i realtid. 

Cetro Medical stöder denna satsning, då den ligger i linje med våra egna ambitioner att förbättra vårdarbetet. En databas med vägledningar från Läkemedelsverket ger läkare tillgång till opartisk och vetenskaplig information, vilket kan stärka vården och öka förtroendet för klinisk rådgivning.

Dekorativ bild. Läkare framför dator med simulerade röntgenbilder lagda över bilden.

Läkemedelsverket har tidigare utvecklat ett AI-verktyg för att hantera informationsmängder vid ansökningar om nya läkemedel, som sedan november 2023 erbjuds som en gratis molntjänst till alla nationella myndigheter i det europeiska läkemedelsnätverket.

För att förstärka sitt AI-arbete har Läkemedelsverket skapat en enhet för artificiell intelligens med tre anställda och en doktorand. Deras uppdrag är att utveckla, använda och utvärdera AI samt stödja andra hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Prioriterade projekt inkluderar AI-driven bedömning av biverkningsrapporter och sammanställning av medicinsk kunskap. Målet är att vårdpersonal snabbt ska få relevant information baserat på kliniska frågeställningar.

Genom att integrera AI i klinisk praxis, hoppas Läkemedelsverket kunna förbättra vårdkvaliteten i Sverige. För oss på Cetro Medical är detta en lovande utveckling som kan bidra till att revolutionera patientvården.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.

Vill du veta hur Cetro Medical bidrar till innovativ vård och bättre vårdkvalitet? Läs mer om oss här!