Ansök

Under de två fantastiska mässdagarna i Karlstad, dedikerade åt Reproduktiv hälsa, samlades barnmorskor från hela landet. 😀 🙌
Det har väckts ytterligare intresse för Cetro Medicals produkter inom gynekologi och obstetrik. Dessutom har vi presenterat vår nya produkt från samarbetspartnern Fanny Falkman Grinndal på VagiVital och vi är tacksamma för det överväldigande intresset från de fantastiska barnmorskorna som besökte vår monter.

Logga in