Ansök

ComfiGel® Tube

Glidgel för professionellt bruk

ComfiGel Tube är ett vattenlösligt glidmedel som passar till de flesta gynekologiska examinationer.

• Finns i storlekarna 82g, 42g och 5g

• Kan användas där vattenlösligt glidmedel rekommenderas

• Irriterar inte hud eller slemhinnor

• Påverkar inte kirurgiska instrument, gummi eller plast

 

 

Logga in