Ansök

No Ordinary Vinyl XL

Art.nr. 0115174665

Dessa är icke-sterila undersöknings- och skyddshandskar för engångsbruk, avsedda för användning inom det medicinska området och täcker andra områden såsom viss mat och kemikalier och för att: skydda patient och användare från korskontaminering, genomföra medicinska undersökningar, diagnostiska och terapeutiska förfaranden och för hantering av medicinskt kontaminerat material. Handskar är klassificerade som medicinska produkter klass I och som personlig skyddsutrustning kategori III. Handskar som är utformade för att skydda mot ämnen och blandningar som är farliga för mot skadliga biologiska medel. Handskar utformade för att skydda mot kemisk risk enligt EN ISO 374-1 och mikroorganismer (virus, bakterier och svampar) enligt EN ISO 374-5. Deras utformning och märkning motsvarar kraven i EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter och den europeiska förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning Utrustning. Handskar ska endast användas i enlighet med deras avsedda användning.

MD Class I: EU Regulation 2017/745(MDR), EN 455-1,2,3,4
PPE Cat.III: EU Regulation 2016/425(PPER), EN 374-1,2,4,5 EN14683-1, EN ISO 21420
Food contact: EC Regulation 10/2011, EN 1186 and EN 13130

Logga in