Ansök

Proctoscope Diamond™

Art.nr. 1511

Det har aldrig varit enklare – Proctoscope Diamond™ med universell lamphållare är ett engångsinstrument för prokto-logisk undersökning och behandling.

Proctoscope Diamond™ har en utdragbar skida på ena sidan för att ge bättre till-gång till analkanalen för riktad terapi med full insyn. På motsatt sida finns ett uppslitsat fönster för större rörelsefrihet vid olika former av behandlingar. Instrumentet kan föras in diagonalt utan att försämra sikten för användaren. Luckan kan öppnas till önskad längd för vald behandling eller kan dras ut helt, den kan även föras tillbaks föra att rotera Proktosko-pet utan att underliggande slemhinna följer med i rotationen. Instrumentet är några centimeter längre än andra, prok-toskop för bättre exponering av analkanalen och nedre rektum. Lokalanestetika kan injiceras för kirurgi. Proctoscope Diamond™ skyddar känsliga områden i analkanalen och exponerar önskade områden tydligt för att underlätta kirurgiska ingrepp, behandlingar med gummiband, injektion, sutur, pexi och vävnadsprov mm.

Logga in