Ansök

LDV 1m Spruta M Fixerad Nål

Art.nr. SYL12525

Steril spruta med fast säkerhetsnål för engångsbruk är endast avsedd för manuellt och engångsbruk för injektion av vätskor för medicinskt ändamål, den består av spruta och fast nål med en säkerhetsmekanism.

Efter att nålen har dragits tillbaka från kroppen kan den bifogade nålsäkerhetsmekanismen aktiveras manuellt för att täcka nålen omedelbart efter användning för att minimera risken för oavsiktliga nålstick och förhindra återanvändning.

Enheten har låg dödvolym < 0,015 ml och kan konsekvent uppnå 7 doser på 0,3 ml från en enda injektionsflaska med Comirnaty (Pfizer-BioNTech) Covid 19-vaccinet.

Logga in