Ansök

VagiPress® Massiv

VagiPress® Massiv är en vaginaldepressor för engångsbruk.

VagiPress Massiv är en vaginaldepressor för engångsbruk. Kan med fördel användas med tvådelat spekulum.

Genom att använda en depressor samtidigt som ett tvådelat spekulum kan läkaren skapa mer utrymme och bättre exponering av undersökningsområdet. Detta förbättrar synligheten och tillgängligheten för att utföra noggranna och kompletta undersökningar.

Genom att använda en depressor kan läkaren styra vävnaden för att minimera obehaget för patienten under undersökningen. Det kan också underlätta insättningen av spekulatet genom att skapa mer utrymme och rikta in det på ett mer komfortabelt sätt.

Den förbättrade synligheten och tillgängligheten som uppnås genom att använda både spekulat och depressor kan öka läkarens förmåga att upptäcka eventuella avvikelser eller patologier i undersökningsområdet, vilket leder till en högre diagnostisk noggrannhet. Sammanfattningsvis kan användningen av både ett tvådelat spekulum och en depressor förbättra både läkarens förmåga att utföra noggranna undersökningar och patientens upplevelse genom att minska obehaget och öka synligheten och tillgängligheten för undersökningsområdet.

Den finns i två varianter massiv och ögla

Finns i 3 olika utföranden: Vit, Transparent och som styckförpackad

  • Stabil konstruktion
  • Greppvänlig
  • Olika storlekar på spatlarna
  • Kan med fördel användas i kombination med 1320 och 1322 då skåran i depressorn träs över spekulumets sidokant, varigenom båda instrumenten kan manövreras med en hand.
  • För att ha två händer fria, sätt Vagipress på kanten av Vagispec så att det sitter fast där.

Logga in