Ansök

En icke-invasiv metod för att

detektera fostervatten läckage

 

Vad är VagiVital AL?

VagiVital AL för fostervattenläckage är en patenterad svensk metod för upptäckt av fostervattenläckage. Testet utgörs av ett trosskydd med en patenterad film som detekterar pH samt ammoniaknivåer i vätska. Testremsan i bindan fungerar som en pH-indikator och ändrar färg till blå och/eller grön vid kontakt med vätska med pH ≥ 6,5. Fostervatten har pH över 6,5. Testremsan reagerar även på ammoniaknivån i vätskan. Vid urinläckage, som har en hög nivå av ammoniak närvarande, återgår färgen till gult när ammoniak dunstar. Det är därför viktigt att vänta i 15 minuter efter att bindan har tagits av innan slutresultatet kan tolkas.

 

Fördelar med VagiVital AL

VagiVital AL bindan har förmåga att upptäcka även en liten volym av fostervatten under en längre tidsperiod (upp till 12 timmar per binda) vilket ger möjlighet till kontinuerlig övervakning och kan därför bidra till att undvika feldiagnostisering av fostervattenläckage. Minsta detektionsvolym är 100 mikroliter. VagiVital AL är ett ickeinvasivt alternativ till andra detektionsmetoder och ger ett snabbt resultat (på 15 minuter) med hög sensitivitet 97, 06% och specificitet 96,92%.

Inga sterila instrument och inget mottagningsrum krävs. Vagivital AL kan även användas på barnmorskemottagningar för att screena vattenavgång då gravida söker för oklart läckage eller fukt i trosa. AL bindan kan även användas på förlossningen i situationer där det läcker så lite vatten eller vid så intermittent läckage att inte en vanlig vaginal undersökning påvisar vattenavgång. Den gravida kan då få med sig bindan hem och instrueras om att höra av sig om den slår om till blå och/eller grön. Efter fostervattenprov för fosterdiagnostik är det mycket vanligt med fostervattenläckage. AL bindan kan i de situationerna användas för att detektera när fostervattenläckage upphört och den gravida kan börja röra sig och leva normalt igen.

 

 

Logga in