Ansök

Den 1 Januari 2023 byter vi namn till Cetro Medical AB. 

Cetro Medical AB har under en längre period funnits i Wing Plasts ägo och vi har från ledningens sida nu valt att ha CETRO MEDICAL som vårat ansikte utåt. 

I praktiken innebär namnbytet följande: 

Från 1 Januari- Samma organisationsnummer, adress, telefon, personal, men under nytt bolagsnamn och ny logotyp. 

Vinter / Våren – Successivt byter vi ut brevpapper och kuvert, fakturor, skyltar, visitkort, kläder, profil- och marknadsföringsmaterial. Mailadresser: de nuvarande kommer att gälla och överkopplas till tex. info@cetromedical.se 

Hemsida: nytt domännamn blir www.cetromedical.se och den tidigare adressen, www.wingplast.se kommer att pekas över till det nya domännamnet. 

Avtal och pågående uppdrag: Vi ändrar bara namn och logotyp, den juridiska personen med organisationsnummer 556096-7522 är densamme. 

Det betyder att: 

• Alla nuvarande avtal gäller

• Alla överenskommelser i samband med pågående uppdrag gäller

• Alla avtal om inköp gäller

• Alla uteliggande offerter gäller den tid som anges i offerten

Har ni några frågor är ni som alltid varmt välkomna att kontakta er kontaktperson hos oss eller undertecknad.

Stefan Wilhelmsson

VD Wing Plast AB

Logga in