VagiVital VS Pro

För bakteriell vaginos   Vad är VagiVital VS Pro? VagiVital VS-Pro är en patenterad svensk metod för gynekologer, obstetriker och barnmorskor som vill utvärdera kvinnor med vaginala symptom för att utesluta bakteriell vaginos. Avläsningen kan göras inom 30 sek, vilket gör den väldigt praktiskt att använda både på ungdomsmottagningar och kliniker. VagiVital VS Pro består […]

VagiVital AL

En icke-invasiv metod för att detektera fostervatten läckage   Vad är VagiVital AL? VagiVital AL för fostervattenläckage är en patenterad svensk metod för upptäckt av fostervattenläckage. Testet utgörs av ett trosskydd med en patenterad film som detekterar pH samt ammoniaknivåer i vätska. Testremsan i bindan fungerar som en pH-indikator och ändrar färg till blå och/eller […]